Duurzame projecten

Zo lang als Groothuis Wonen bouwt, zo lang al werken wij met oog voor de omgeving en zorg voor het milieu. Wie zuinig is met materialen en zoveel mogelijk hergebruikt, kan flink besparen. Dit voordeel geeft Groothuis door aan u. In uw woning verwerken wij waar mogelijk duurzame materialen. Zo energiebesparend mogelijk. Goed voor het milieu, goed voor uw portemonnee, goed voor de wereld van onze kinderen.

Groothuis loopt voorop in kwaliteitsborging en milieubewust, duurzaam bouwen. Dat betekent concreet: een efficiënt gebruik van grondstoffen, productiebrede afvalscheiding en een minimale hoeveelheid bouwafval. We voorzien bovendien voor 100% in onze eigen energiebehoefte door hergebruik van houtresten. Bij het ontwerp en de bouw van elke woning proberen we ook altijd zo duurzaam mogelijk om te gaan met onderstaande punten:

 • Voorkomen van onnodig gebruik door de juiste afstemming van materiaalkeuze en hoeveelheid.
 • Efficiënt gebruik van eindige bronnen door prefab bouwen.
 • Beperken van afval en het verstandig afvoeren.
 • Verminderen van het energiegebruik, bijvoorbeeld door isolatie.
 • Bevorderen van het gebruik van duurzame bronnen, zoals zonne-energie.
 • Inzetten van energie-efficiënte technieken, waaronder HR-toestellen.
 • Verminderen van het gebruik van water.
 • Tegengaan van verdroging in het leefklimaat.
 • Beschermen van de waterkwaliteit.
 • Bevorderen van het hergebruik van ’grijs’ en ’zwart’ water.
 • Bevorderen van de luchtkwaliteiten het thermisch comfort.
 • Beperken van het geluidsniveau.
 • Gebruik van veel geprefabriceerde producten.
 • Alle maatvoering in gangbare handelsmaten.
 • Bouwplaatsafval wordt gescheiden in zoveel mogelijk soorten.
 • Zeer beperkt gebruik van éénmalig verpakkingsmateriaal.

Duurzaam ondernemen omdat

TBI ziet duurzaam ondernemerschap als de basis voor de toekomst. Dit is gebaseerd op een drietal overtuigingen:

 1. De wereld verandert in hoog tempo: de marktvragen veranderen, de nieuwe realiteit is een omslag van volumegroei naar duurzame vooruitgang met nieuwe integrale en duurzame oplossingen.
 2. Het is een inspiratiebron voor innovatie: het helpt ons om te besparen op bestaande kosten en anders tegen bestaande activiteiten aan te kijken.
 3. Het past bij TBI, met haar concernstructuur is zij op de lange termijn gericht en is van oudsher een sociaal georiënteerd bedrijf die veel investeert in haar medewerkers.

Duurzame projecten

 • 4 energieleverende woningen Overdinkel

 • 2 energieleverende woningen Tubbergen

 • Prêt-à-loger TU Delft