TBI en duurzaamheid

TBI geeft haar maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm in een duurzaamheidsbeleid waarin het welzijn van de medewerkers en zorg voor het milieu de sturende factoren zijn. Een gezonde financiële bedrijfsvoering draagt daaraan bij. TBI rekent het tot haar taken om waarde toe te voegen op maatschappelijk, economisch en ecologisch gebied.

Een belangrijk kenmerk van TBI is de decentrale structuur met circa veertig TBI-ondernemingen die autonoom opereren en onderling soms sterk verschillen in omvang, marktpropositie en typologie. De mogelijke maatregelen op het gebied van duurzaamheid, en de effecten daarvan, verschillen navenant. Daarom kiest TBI voor een duurzaamheidsbeleid op centraal niveau, dat de TBI-bedrijven decentraal tot uitvoering brengen. De doelen zijn gemeenschappelijk en elk TBI bedrijf kan bepalen welke invulling het meest effectief is, gebaseerd op het karakter van het bedrijf.

Duurzaamheidsbeleid TBI

Het duurzaamheidsbeleid van TBI is zowel gericht op de producten en diensten als op de bedrijfsvoering. In het duurzaamheidsbeleid zijn vier onderwerpen vastgesteld waar maatregelen het meeste effect sorteren. Hiermee brengt TBI focus aan binnen de grote diversiteit aan thema's en onderwerpen op dit gebied. De vier speerpunten zijn de CO2-prestatieladder, het energieverbruik op de bouwplaats en in gebouwen, een duurzaam wagenparkbeheer en het Surplus® Advanta-concept, een innovatie op het gebied van duurzame woningbouw. De effecten van deze maatregelen komen terug in de CO2-footprint per bedrijf. In de komende periode zullen de CO2-doelen en resultaten per TBI bedrijf beschikbaar komen.