Onderdeel van TBI

Groothuis Wonen maakt deel uit van TBI. TBI is een groep van ondernemingen die onze leefomgeving op een duurzame manier vernieuwt, inricht en onderhoudt. De groep kenmerkt zich als een wendbare netwerkorganisatie. De TBI ondernemingen beschikken over hoogwaardige, specialistische expertise op het gebied van Techniek, Bouw en Infra.

Alle ondernemingen binnen TBI opereren elk onder hun eigen naam, Voor ondernemerschap is binnen onze netwerkorganisatie volop ruimte. Dichtbij onze klanten zijn we op ons best. Zo zorgen we ervoor dat we onze leefomgeving op een duurzame manier vernieuwen, inrichten en onderhouden.

Maatschappelijke betrokkenheid en economische vooruitgang
We streven naar de balans tussen maatschappelijke betrokkenheid en economische vooruitgang. Onze focus is gericht op continuïteit en op de lange termijn. In elk van onze ondernemingen zijn de lijnen kort en de mogelijkheden tot specialisatie en ontwikkeling groot. We bouwen aan sterke, winstgevende én duurzame ondernemingen. We willen investeren. In mensen, in innovatie, in de toekomst.

Onze belangrijkste waarde: onze medewerkers
Onze medewerkers zijn onze belangrijkste waarde, nu en in de toekomst. Zij onderhouden de duurzame relaties met klanten en leveren de toegevoegde waarde. Verantwoord werkgeverschap bestaat in onze visie uit het creëren van een veilige werkomgeving, goede arbeidsverhoudingen en ontplooiingsmogelijkheden bij alle ondernemingen.

Maak de toekomst!

Meer informatie: www.tbi.nl