Van woonwens tot droomwoning

Medewerkers Groothuis ronden opleiding Interne Kwaliteitsborging af

20 feb 2020

Deze week hebben twee collega's met succes hun opleiding Interne Kwaliteitsborging afgerond. Dit is belangrijk met het oog op de naderende Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Mede door deze opleiding zijn deze collega's zich nog meer bewust geworden van de verwachtingen van de opdrachtgever en eindgebruiker en dragen zij actief bij aan het voldoen van de veranderende wet- en regelgeving. De opleiding volgden zij via SKOOB (stichting kennisoverdracht, onderzoek en ontwikkeling bouwprocesmanagement).

Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid.

De Wet Kwaliteitsborging heeft drie doelen: 

  • verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit
  • verbeterde positie van de consument
  • stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering